jueves, julio 19, 2007

Nota pública de Delincuente Fallero i Torrent Blogs Lliures

El sorgiment d’Internet ha oferit una multitud de noves vies per a garantir la vigència dels drets fonamentals al voltant del món, especialment els referents a la llibertat d’expressió i d’informació.
Una de les virtuts de la xarxa és, sense dubte, el que s’ha anomenat caràcter democràtic. Açò reflectix el fet que virtualment qualsevol pot publicar informació que desitge en Internet, sense importar que es tracte d'un individu o d'una multinacional. El lliure accés a la informació és un dels més poderosos antídots contra les tiranies de qualsevol signe.
Des dels blogs lliures de Torrent, plataforma integrada pels blogs Ciutat de Torrent, millor Torrent i Falles de Torrent/Delinqüent Faller, apostem perquè els ciutadans en general, i de Torrent en particular, puguen tindre una informació suficient, i variada, de la societat, política i festes de la seua ciutat, i coneguen l’activitat dels seus representants polítics i del món fester, sent açò indispensable en un Estat democràtic.
Sempre hem respectat i respectarem els límits democràtics, els del rigor informatiu i els del bon gust. Els blogs lliures de Torrent estem en contra de pràctiques periodístiques de dubtosa qualitat que mostren menyspreu cap a la veritat, que no aposten pel contrast de les fonts i que es basen en rumors i mentides per tal de difamar i afavorir interessos estranys.
Un dels principals drets a respectar és el de la dignitat personal. Mai farem col·lisionar drets fonamentals, com són el de llibertat d'expressió crítica i informació(art. 20 de la Constitució Espanyola), i els del dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge (l'art. 18.1). Mai anteposarem l’honor, la intimitat i la pròpia imatge de ningú a la llibertat d’expressió crítica i a la informació.
D'acord amb l'art. 208.1 del Codi Penal "És injúria l'acció o expressió que lesiona la dignitat d'altra persona, menyscabant la seua fama o atemptant contra la seua pròpia estima". Els blogs lliures de Torrent rebutgem les injúries i mai acceptarem desqualificacions personals. Entenem que estant en un àmbit com el dels blogs, que tenen propòsits o ànims informatius i de crítica, és molt complicat el provar la intenció específica d'injuriar, necessària perquè un acte siga qualificat de delicte, tot i així farem tot el posible per evitar que cap opinió o comentari susceptible de ser injuriós quede allotjat als nostres blogs, procedint a ser esborrats al més prompte possible.
Això sí, pensem que els mitjans de comunicació, càrrecs públics i polítics no deuen utilitzar els tribunals com mitjà amenaçador per a frenar o reduir les crítiques que puga rebre la seua gestió, sent la Jurisdicció Penal (o la Civil) l'últim recurs a què acudir i només en el cas que estiguem davant excessos injustificats dels drets d'expressió, informació i crítica.