martes, junio 19, 2007

Propuestas, propuestas.

Aprovechando que en el Forum Faller Independient, en el subforo de Falles de Torrent, se está hablando de nuevas propuestas para nuestras fallas, recupero un post de este mismo blog del 8 de noviembre de 2006, pero que habla de unas propuestas realizadas a la delegación de fallas del Ayuntamiento de Torrent y a Junta Local Fallera el 2 de julio de 2003.

-----------------------------------------------

Este texto que copio, se publicó en eltorrentí.com el 31 de julio de 2005 por lo que ya hace mas de tres años que estas propuestas se realizaron con se dice en el texto por escrito, por registro de entrada al Ayuntamiento de Torrent y a Junta Local Fallera.
Como decia en el texto seguimos sin que nadie nos diga que les han parecido las propuestas, pero por lo que se ve poco a poco se van realizando algunas de ellas cosa que nos alegra mucho ya que nos demuestra que no eran tan malas las ideas que proponiamos.

Enlace con el texto de eltorrenti.com

Propuestas Falleras

Hace ahora 2 años, una “colla d’amics” que tenían en común ser falleros (con menor o mayor grado de “malaltia”) durante un mes decidimos hacer unas series de propuestas que desde el punto de vista individual de cada uno, servían para mejorar las Falla torrentinas.
Las propuestas se aportaban libremente, pero solo aquellas que superaban el 35% de apoyo (sobre un total de unas 20 personas) fueron las recogidas en un documento que fue presentado por registro de entrada el 2 de julio de 2003 al Ayuntamiento de Torrent y a la Junta Local Fallera de Torrent.
La verdad que nunca mas se supo de las mismas, ni contestación, ni un simple comentario de estas, pero aprovechando que ha sido convocado el 1er Forum Faller Torrente y que algunas de las propuestas, si no igual si muy parecidas, se escuchan el los debates del Forum, creo que es momento de recordar el trabajo de un grupo de “malalts de falles” decidió iniciar en aquel momento.
Y aunque no sé (dada la ausencia de contestación por parte de los estamentos donde se presentaron) si es motivo de coincidencia, o porque alguien ha pensado que alguna propuesta puede ser positiva, pero algunas de las propuestas o muy similares se han realizado. Insisto que igual es motivo de coincidencia, pero estos 2 años se ha cambiado la exposición del ninot de ubicación al Museu Comarcal de l'Horta Sud, por lo que se ha publicitado la misma, promocionando la visita de mayor número de gente, ofreciendo junto a la exposición del ninot otras exposiciones temáticas. (Propuesta nº 2). También en estos 2 años se ha establecido un premio de mejor crítica local en la cabalgata del ninot, aunque en este caso el premio es por parte de la FAC (propuesta nº 19). Otra propuesta que se realizaba era la eliminación de los palets de los concursos organizados por las comisiones, lo que permitía un ahorro económico, y se podría aumentar la dotación económica de los concursos de JLF (aunque esta segunda parte no se ha llevado a fin). (Propuesta nº 18)En las fiestas patronales de este año, se ha realizado un “sopar de germanor” organizado por JLF dentro de la zona de conciertos, iniciativa por la cual le di personalmente la enhorabuena a Ricardo Meseguer, y que algo similar era la propuesta nº 29, crear un día de convivencia fallera, para todas las comisiones de Torrent, JLF, Falleras Mayores y sus Cortes de Honor dándole el contenido añadido que se considere, en este caso fue dentro de las fiestas de Torrent, y entiendo yo que como acercamiento (acertadamente) a toda la población que disfrutaba el domingo de la zona de ocio y fiesta que hay en el Parc Central. Y según la rumorologia fallera otra propuesta más parece que se pondrá en marcha, concretamente me refiero a la propuesta nº 30 la cual se refiere a la creación de una o varias jornadas de convivencia entre las candidatas a FM de Torrent y Corte de Honor con el jurado que las debe elegir, ya que la libre disposición que deben tener las candidatas el 10 de septiembre, huele a eso.

A continuación detallo las 32 propuestas que se presentaron el 2 de julio de 2003.

El document que presentem es fruit d’una tasca d’un mes de propostes, anàlisis, discussions i consens, duta a terme pel grup de persones (Colla d’Amics de les Falles de Torrent) que ho signem.
Hem treballat des de l’objectiu d’aportar idees a Junta Local Fallera de Torrent per a que la seua Junta Directiva i/o l’Assemblea de Presidents les estudie, per que considerem que ajudarien a millorar, i fer més dinàmica i moderna la festa de les falles a la nostra població.

El treball s’ha desenrotllat baix el següent esquema:

En primer lloc el coordinador del grup de treball va encetar el debat proposant 13 punts, que varen ser estudiats, modificats i ampliats fins arribar als 32 presentats.
Durant este periode s’anaven mostrant les adhesions particulars a cada punt, de manera que aquells que no superaren el mínim del 35% d’acceptació varen ser rebutjats.
El següent pas, va ser arribar al consens perquè tots els membres del grup de treball recolzaren el document en la seua totalitat.
A la fi, es va redactar el document com es presenta i va ser signat per tots els participants en el grup de treball.
El present document no té vocació de definitiu, molt al contrari, està i cal que estiga obert a la discussió i a l’ampliació, i, en tot cas, estem disposats a explicar la nostra proposta davant qualsevol fòrum que es considere adient.
Les propostes es lliuren a Junta Local Fallera de Torrent per registre d’entrada.
Posteriorment, la Colla d’Amics de les Falles de Torrent, també comunicarà el present document a totes les falles de la nostra ciutat, així com a la societat torrentina en general.
La Colla d’Amics de les Falles de Torrent que ha presentat estes propostes està formada persones a titul particular:

PROPOSTES:

AL VOLTANT DELS MONUMENTS:

1. Establimet, tant per a falles grans com per a infantils, del premi d’enginy i gràcia en totes les seccions existents i no tant sols un premi com ara. Seria una manera de donar més vàlua a un dels vessants essencials del monument (la crítica), així com d’alguna manera fomentar el treball de les comissions més modestes que puguen treballar la vessant crítica del seu monument.

2. Elecció del ninot indultat per votació popular sempre que es puga impedir la votació massiva, es dir, un visitant, un vot. D’una banda caldria publicitar més l’exposició del ninot, promocionant-la, tal volta, oferint junt als ninots atres exposicions temàtiques (indumentaria, història de les falles,...) i per atra banda controlar els vots per sistemes que no facen possible el vot masiu de determinats grups d’interès que puguen existir.

3. Elecció del millor ninot per categoria. No es tracta d’indultar un ninot per secció sino d’elegir el millor de cadascuna d’elles.

4. Establiment d’un premi al monument de totes les categories que reflexe la millor crítica local. Pensem que, per una banda, s’aproparia el monument als seus origens quan es criticava allò més pròxim, així com que també s’aproparia el monument a la societat que ho ha de visitar, i al mateix temps, com no, s’afovoriria la tasca de les comissions més modestes que podrien aprofundir en esta vessant de la festa.

5. Elecció de la falla municipal per concurs obert als artistes que desitgen presentar-se. Entenem que la falla municipal no pot ser una més de les plantades a Torrent (diferenciada tant sols per tindre més pressupost). Cal obrir un ventall de possibilitats més ample, a distintes visions del monument, i posteriorment elegir la que es considere més adient.

6. Facilitar l’emmagatzem de les parts dels monuments de cada falla que els artistes tinguen acabades i han de ser retirades dels tallers per problemes d’espai, pagant de fons municipals el lloguer d’una nau industrial o qualsevol atre recinte cubert durant un periode de temps determinat. La proposta la trobem dins d’una filosofia de partida en que entenem JLF ha d’actuar (entre d’atres) intentant solucionar els problemes que puguen tindre les distintes comissions torrentines, un grup d’elles o la seua totalitat. La idea no és original, perquè per exemple a localitats com Alzira està en funcionament. I es tractaria de tirar una maneta a les comissions que ho necessiten en este cas.

7. Triar una nova ubicació a la falla de l’Ajuntament i les “mascletaes”. L’objecte d’esta proposta és, per una banda, no fer malbé a comissions tradicionals que es planten a la seua vora, i per atra banda, causar menys perjui al trànsit rodat de la nostra ciutat.

AL VOLTANT DE LA GESTIÓ, ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ:

8. Informatització dels censos a presentar per les falles, sense caràcter obligatori. L’adequació a les noves tecnologies és un fet normal a molts àmbits de la vida quotidiana, inclús per exemple es permet el pagament d’impostos per internet. Al mateix temps es facilitaria la presentació d’estos documents per les distintes comissions, perquè es reduiria la complexitat i el temps necessari.

9. Elaboració d’una pàgina web de JLF, de domini propi i on tinguen cabuda les pàgines de les comissions que així ho desitgen. És un punt que pretèn aprofundir en la linea de renovació i adequació de l’anterior proposta, i no seria més que fer una web similar a les de JCF (Valéncia) o Dénia, per exemple.

10. Encetar les gestions adients per la creació d’un museu faller torrentí on donar cabuda als ninots indultats de cada any, així com a la seu de JLF, i si és possible un saló d’actes. La primera part de la proposta, entenem que deu de ser una aspiració i reinvidicació del mon faller torrentí, no tan sols per tindre una seu digna o fer possible que els ninots salvats del foc no acaven perdent-se, sino també per recolzar la importància de la nostra festa de les falles a Torrent. A més a més, no hauriem de quedar-nos per darrere de poblacions com Alzira o Gandia que, o fruïxen d’un museu semblant, o han mamprès les obres.

11. Representant de cada falla a la Junta Directiva de JLF. Entenem que es necessari que JLF tinga més components. El nou reglament replega la possibilitat de que si no es presenten per la via de costum, siguen reclamats una vegada constituïda la JLF. Al mateix temps que es puga nomenar assessors que, sense formar part de la Junta Directiva, ajuden a portar endavant les seues tasques.

12. Millorar el contingut de El Granerer. Les millores consistirien en replegar informació al voltant de les distintes falles com podria ser, l’any de constitució, adreça del casal, premis de monument als ultims anys, cens de fallers, etc. i atres informacions d’interès, així com continguts culturals, però en definitiva, renovar els continguts per fer El Granerer més actractiu.

AL VOLTANT DE LA GESTIÓ ECONÒMICA I LEGAL:

13. Informació i assessorament per part de JLF a le falles al voltant de les subvencions de les distintes administracions. Arràn de la seua assessoria jurídica o de la seua vinculació a l’Ajuntament o per qualsevol atre canal de comunicació, JLF és més fàcil receptora de possibles subvencions que puguen existir.

14. Promoure noves fonts de finançament (subvencions, empreses,...) que complementen el pressupost municipal. Legalment és possible, i per tant recomanable, que des de JLF es busquen noves vies de finançament per afavorir les seues activitats, així com actuar d’autèntica corretja de transmisió per a les comissions falleres de Torrent.

15. Promoure una normativa municipal, dins del marc legal vigent, que regule l’obertura de casals i les activitats festives de les falles torrentines. La legislació actual esdevè almenys ambigua i l’Ajuntament de Torrent no té, a hores d’ara, una ordenança específica, a més a més, es una qüestió que no tan sols li pertoca a JLF pels casals de les comissions, sino també perquè actes com l’ofrena o el montatge de la carpa durant la setmana fallera es troben compresos en la legislació autonòmica.

16. Crear una assessoria legal, independent de l’Ajuntament, que assessore en qüestions jurídiques, econòmiques, fiscals i normatives a JLF, així com a les comissions. A banda de que així ho determina el Reglament Faller, ho considerem adient.

17. Crear una central de compres entre JLF i les comissions que ho dessitgen. La idea es troba dins de la filosofia que inspira la proposta número 14 i l’objecte de la seua presentació és el d’aconseguir les millors condicions, tant econòmiques com de servicis dels proveïdors que tenen les falles i JLF, com per exemple: flor, polvora, carpes, assegurances, etc.

AL VOLTANT DELS CONCURSOS:

18. Eliminació dels “palets” de JLF als concursos promoguts per les distintes comissions. L’eliminació del “palet” no suposa ni l’eliminació del concurs ni del premi, perquè, per exemple, el “palet” pot ser lliurat per la comissió en lloc dels trofeus. L’objectiu d’esta proposta és que l’estalvi econòmic que suposaria el lliurament de “palets” per part de JLF, es destine a dotar econòmicament els concursos organitzats per JLF i/o augmentar la dotació si existix en estos moments.

19. Establiment del premi a la millor crítica local a la cavalcada del ninot. Considerem que és adient un premi en este sentit, com es dona a atres localitats de la nostra rodalia, perquè, entre d’atres, podria servir per apropar la cavalcada a la societat.

20. Renovació del concurs de llibrets que podria enllestir-se baix els següents punts:- No obligar a unes dimensions determinades del llibret- Obrir la possibilitat a autors no fallers (Cosa que esdevè en la realitat any rere any)- Valorar no més l’explicació de la falla- Donar a banda, un premi al millor llibret en el seu conjunt.Donar un premi al millor llibret escrit per fallers.

21. Reformar el jurat de la cavalcada del ninot. Per una banda introduir la valoració del públic a travès de SMS, urnes, e-mails o qualsevol atre mijà, i per atra banda nomenar una comissió qualificadora de membres de cadascuna de les comissions.

22. Modificació de les bases del concurs de teatre de JLF. En primer lloc, s’hauria de donar una vessant més cultural del concurs, enmarcant-lo dins unes jornades que podrien convocar-se baix la marca: “Teatre a Torrent (TaT)”. En segon lloc s’hauria de redistribuir els premis consignats entre els participants de manera que es subvencionara la participació de cada grup de teatre. Així mateix, s’haurien de facilitar locals per l’assaig de les obres presentades a concurs.

23. Elaboració d’un calendari coordinat per JLF dels concursos i activitats de cadascuna de les comissions per fomentar el coneiximent respectiu i la no multiplicació innecessaria dels esdeveniments.

24. Reformar el jurat de la cavalcada del ninot infantil, i junt a persones majors, afegir a fallers infantils, com podrien ser la Fallera Major Infantil i la seua Cort d’Honor. Esta cavalcada està composada pels fallers i falleres infantils de cada comissió, per això també poden ser ells i elles els que valoren, donen punts, i ajuden a elegir els premiats.

25. Crear un jurat de menuts per a donar un premi a la millor falla infantil.

AL VOLTANT DE LA CULTURA:

26. Fomentar el concurs de teatre de JLF, promoguent cursos de dramatització i direcció.

27. Establir una programació cultural de JLF durant l’exercici faller de totes les activitats com els concursos de teatre i declamació i afegint unes atres de nova creació com concursos literaris, divulgació de la cultura fallera, llibres,...

28. Subvencionar per part de JLF la participació de les comissions als concursos convocats per les falles i establits com a culturals. (ornat de carrer, creu de maig, fotografia, etc...)

29. Instauració d’un dia de convivència fallera, per a totes les comissions de Torrent, JLF, FF.MM. i les seues Corts d’Honor com en atres pobles, donat-li el contingut que es considere adient. (Paella gegant, jocs tradicionals, jocs esportius,...)

AL VOLTANT DE LA FESTA:

30. Per a l’elecció de la FM de Torrent i la seua Cort d’Honor s’hauria de tindre una o varies jornades de convivència de les candidates i el jurat elegit, per a que al llarg de les activitats programades durant esta/es jornada/es i els moments puntuals de convivència, el jurat tinguera més dades per a la seua decissió. Al mateix temps també s'afavorix el coneiximent entre les falleres.

31. Reduir les “mascletaes” municipals al dia de Sant Josep i disparar una “nit del foc” Es ben palés la mancança de participació de públic durant els anys que han vingut disparant-se, per això pensem que és necessari pendre esta mida, de manera que les despeses que ocasionen les “mascletaes” es puguen destinar a atres partides.

32. Promoure la convocatòria d’actes lúdics i festius de caràcter conjunt, almenys per sectors fallers o per proximitat. Es tracta d’evitar la coincidència d’esdeveniments i afovorir l’apropament entre les comissions.

A la llum de les fogueres....

Pues eso que un servidor se va para Alacant, ...........que le vamos a hacer esta "malaltia" es así.
Por lo tanto este blog estará un tiempo inactivo.

Si tenéis ocasión de ir a disfrutar de les fogueres en Alacant, no os lo perdais.


A la llum de les fogueres.......

viernes, junio 15, 2007

Quiero una Falla del niño gilipollas que quería volar

Lo último del Niño Gilipollas


El pasado 14 de marzo, mientras preparaba la plantà de los monumentos falleros de la comisión a la que pertenezco, así como a mitad mañana sonó mi móvil, y era mi "pareja de hecho fallera" (Tofolet) que me decia que teníamos la visita Manolo, Hernán y Quique, que se habían desplazado a Torrent para ver in situ, ya que en plenas fallas les seria muy difícil, algunos de los monumentos que se iban a plantar las pasadas fallas.
Tras pasar por la Falla de la Avinguda, se acercaron a la Falla de Ángel del Alcázar, y ya decidieron acercarse hasta nuestro casal, ya que aun no habían mas monumentos en la calle, y tomar un refresco y ver lo que en breves horas íbamos a levantar nosotros.

Mientras tomábamos un café en "El Masero", Manolo comenzó unas de sus habituales lecciones magistrales de "malalt de falles", arropado por su inseparable en estos menesteres Hernán. Comentaban lo que ya se veía en el cap i casal, adelantaban lo que íbamos a ver a partir del 16, el teléfono de Hernán sonaba ya que tenia que ultimar detalles tanto en su comisión Duque de Gaeta como en Nou Campanar.
Como siempre en estas situaciones, lo reconozco, se me cae la baba escuchándolos.
Y Manolo soltó una de sus típicas frases de filosofía fallera, que sientan generalmente como una patada en los "webs" de los "fallerosdetotalavida":

"Para algunos las fallas son mucho más que algo que tener para pegarle fuego una Fallera Mayor el 19 de marzo".

Explico que para la "colla de malalts de falles", generalmente cuando usamos el termino Falla nos referimos a lo que algunos denominan "monumento fallero" ya que entendemos que lo que nos da el nombre a nuestra fiesta y nos diferencia de otras, es precisamente eso, la Falla. Hecha esta breve explicación, continuo con el relato de aquel café.
Por supuesto que los allí presentes coincidíamos plenamente en esa apreciación, pero no únicamente desde el punto de vista artístico, ya que no era a lo que se refería Manolo, ya que además del valor artístico (que esta claro que si lo tiene mucho mejor) a aquellos 5 reunidos casualmente en tertulia fallera, no entendemos una Falla sin que transmita un mensaje, bien sea de crítica, de sátira, de reflexión o reivindicativo, pero tal como dijo Vicente Almela en una de las charlas de la Federación con Especial Ingenio y Gracia, "Una falla muy bonita, muy artista pero que no transmita un mensaje, es como un libro encuadernado de lujo pero con las hojas en blanco".

Pero si además la Falla consigue ser el centro del ejercicio fallero, cuyo lema es el motivo de las diferentes actividades que una comisión realice, eso (desde mi peculiar punto de vista siempre) ya es la "repera", ya que indistintamente de la categoría de la actividad, bien sea lúdica, festiva o cultural, que todas son necesarias en nuestra fiesta, hace que el monumento se convierta (sin necesidad de tener un excesivo presupuesto) en aquello entorno a lo que gira la fiesta, insisto que no me refiero al valor del monumento, lo que permite que comisiones humildes sean consideradas "monumentalistas" ya que dentro de sus posibilidades tienen como centro de la fiesta a la Falla.

Después de soltar este rollo (principalmente para que algunos entiendan mi forma de entender las Fallas) me gustaría pedir que alguien se atreva a realizar una Falla sobre el niño gilipollas que quería volar, he descubierto por casualidad el blog (bueno por ser un lector de blogs de mi ciudad) y pienso que seria un excelente protagonista de una falla (ya puestos a pedir, mayor) una de esas Fallas que aquel 14 de marzo reivindicamos aquellos 5 "malalts de falles" que casualmente tuvimos una tertulia sobre fallas tomando un café en "El Masero".

sábado, junio 09, 2007

Que collons........l’albufera’s cup.

Hui he tingut el plaer de conéixer directament un dels nostres esports, la Vela Llatina. Una competició de regates que es fa en diferents llocs del nostre volgut Mediterrani i que té en el port de Catarroja un lloc de “culte”.
Jo he arribat pràcticament a l'hora del menjar, per la qual cosa no he pogut presenciar la competició, però si l'arribada de les diferents embarcacions al port entre bromes, rialles i molt bon rotllo, i un fotògraf amb pintes de no ser del terreny corrent com a boig seguint les barques, que després m'he assabentat que és suec (de Suècia) i que és un dels fotògrafs mes prestigiosos d'europa, especialitzat en revistes de viatges i que cobria l'esdeveniment per a la Revista Geo.
La veritat que no es respirava glamour, ni jet set, ni vips, encara que si que havien gent del Real Club Nàutic de València, d'una cadena de televisió temàtica de navegació “Sailing Chanel” i una altra camera de tv amb el logotip de l'America's Cup, però el que es respirava era mes paregut a un esmorzar a Ca la Curra, el típic "guirigai" de la gent de l'horta quan s'ajunta amb motiu d'una celebració, i sobretot molt bon ambient.
I durant el menjar, molt d'acord amb l'ocasió, és a dir, paella, ensalada i cacaus del terreny (que no falten), conversant amb el director del Parc Natural de l'Albufera he pensat que era un privilegiat per tindre dita experiència, i m'entristia ratificar novament, el poc cas que li fem els valencians a les nostres “coses” que no obstant sí són exalçades per gents de fora (si teniu ocasió llegiu el numere de juny de Geo especial València). El que he presenciat este matí si que era la nostra particular “America's Cup” i la nostra “Formula 1”. Per desgràcia (o potser una sort molt gran per a ells ja que seran privilegiats de viure en la seua intimitat, a la seua manera, una preciosa tradició) les dites regates que es realitzen en l'Albufera no seran retransmeses per les grans cadenes de televisió, ni tan sols per les locals, no es realitzaren grans inversions, ni per supòst els participants seran esportistes d'elit.
Agrair a esta gent, que són agricultors i pescadors de la marjal, el seu amor per l'Albufera, el seu amor pel el nostre, gràcies a ells potser, com ha dit el director del Parc Natural de l'Albufera, en el futur la meua filla, puga dir que ella va coneixer l'Albufera bruta, senyal que ens conscienciem de la importància de cuidar el nostre entorn.

PD. Vos pose enllaç de la web de l'Associació de Vela Llatina de Catarroja, els culpables que la dita tradició es mantinga junt amb l'amor a l'Albufera, la visita a la seu és 100% recomanable.Fotos de Ximo Ves de la web de la Associació de Vela Llatina de Catarroja

martes, junio 05, 2007

Des de la trinxera.

Molts coneixeu la revista CENDRA, que recentment ha vist la llum el número 4 (si parlerem del Fanzine l'Esclafit diríem que és el 5 i que també així és).

En ella SANMIR (Manolo Sanchís i Hernan Mir) firmen un editorial el qual voldria compartir amb tots vosaltres ja que compartisc plenament, tant com si fóra meu.

Colla d'ignorants.

Arribaren les falles, les visquérem, les patirem i les cremarem. I com sempre prop d'estes dates, cresqueren com bolets la legió d'opininants, pseudoperiodistes, i popes de la "kultura" que ens regalaren amb els seus "clarividents" comentaris i ens ajudaren a comprendre com són les falles, com som les comissions i com som els fallers. Gràcies a ells, i a elles, confirmaren les sospites, quan no descobrirem, que som bruts, incivils, talossos, incapaços per la crítica, insolidaris, contaminants, perillosos, analfabets, retardats, desficaciats, immadurs, salvatges, prepotents, de dretes per decret i no sé quantes coses més, per les quals els fallers hauríem de purgar eternament en les flames, i demanar perdó per haver nascut culpables. Això sí, no tots, no pense el lector que som tots iguals. Gràcies, a Montesquieu, o a Kant, o a Schopenhauer, o a Harnecker, Marta és clar, o a la mare que els va parir, hi ha un grup d'elit que no entra dins la "saca"en la qual, per diferents motius, estem els altres. Esta èlit és constantment "salvada" de la ignomínia "fallera" com si no hi haguera res més de profit en la festa. Dos o tres comissions com a màxim, una o dos iniciatives dignes de citar (les mateixes pels segles dels segles, amen) i un grup de persones que no han estat tacades mai per la "barbàrie" fallera, un grup de persones que, malgrat barrejar-se amb la "pleballa fallera" mai no han estat contaminats i es mantenen incorruptes com el braç de Sant Vicent.

I tot açò des de la més absoluta i desvergonyida ignorància, Ignorància que els fa atrevits ja que defenen plantejaments i el·lboren propostes basades en fal·làcies, mentides i irrealitats molt distants de la vertadera realitat de les falles viscudes a diari. La "gauche divine" valenciana no coneix de falles més enllà del seu nas. Fent un símil taurí, sempre s'ha limitat a veure els bous des de la barrera. Sols cal fer una ullada a alguns dels titulars que adornen el seus articles, sols cal llegir algunes "pseudoinformacions" mirades a traves del caleidoscopi deformat i les informacions manipulades i tendencioses. Els seu discurs sempre és el mateix, acabant per fer fàstic i legitimant a eixa massa de fallers que les rebutgen visceralment en sentir-se atacats i perseguits. Així es va generant un abisma cada dia més gran entre les falles, i per tant els fallers i falleres, i les posicions progressistes i de canvi.

La realitat és que hi ha molts més "ciutadans" de a peu a les falles, dels quals mai no es parla, que treballen al si de les comissions de falla per dignificar la festa des de vessants prou més culturals, prou més de "classe", d'aquelles que són "publicitades" mecànicament. Este "desconeixement", esta "foscor", esta "inexistència" permanent, els porta a desil·lusionar-se, a cansar-se, a cremar-se i a abandonar.

D'altra banda les actituds prepotents i intolerants d'alguns fallers no ajuden massa per a estrényer el marge de l'abisme que ens separa i de vegades són els mateixos que ens acusen d'estes pràctiques, els que utilitzen les falles com una festa menor desproveïda de tota arrel i limitada a la nocturnitat, el soroll i l'alcohol.

Als que portem molts anys trencant-nos la cara per les falles des de posicions clarament progressistes, i d'esquerra més que alguns els pese, este actituds acaben per fartar-nos i ens col·loquen en la posició d'entendre el fàstic i el rebuig profund que generen entre la família fallera que es veu constantment menyspreada i insultada, i que ningú no ho oblide, és la representació més plural del poble, ja que ningú s'acosta o s'allunya de les falles per obligació.

Nosaltres per la nostra part continuarem bregant per acabar d'una vegada per totes amb eixe maleït complexe d'inferioritat que aclapara als fallers i reivindicarem les falles con allò que és, la festa major, la festa grossa del nostre poble, de la qual pot sentir-se ben orgullós com a mostra de cultura popular difereciada i única.

Mentre aguatarem a veure si alguna vegada baixen a l'arena. Sinò, millor serà que tanquem la paradeta i ens dediquen a fer "carnestoltes" que a esta colla d'ignorants segur que els agrada més.

SANMIR


No podia faltar.

No podia faltar el blog de mi gran amigo "Tofolet", un lujo tenerlo como amigo.