martes, junio 19, 2007

Propuestas, propuestas.

Aprovechando que en el Forum Faller Independient, en el subforo de Falles de Torrent, se está hablando de nuevas propuestas para nuestras fallas, recupero un post de este mismo blog del 8 de noviembre de 2006, pero que habla de unas propuestas realizadas a la delegación de fallas del Ayuntamiento de Torrent y a Junta Local Fallera el 2 de julio de 2003.

-----------------------------------------------

Este texto que copio, se publicó en eltorrentí.com el 31 de julio de 2005 por lo que ya hace mas de tres años que estas propuestas se realizaron con se dice en el texto por escrito, por registro de entrada al Ayuntamiento de Torrent y a Junta Local Fallera.
Como decia en el texto seguimos sin que nadie nos diga que les han parecido las propuestas, pero por lo que se ve poco a poco se van realizando algunas de ellas cosa que nos alegra mucho ya que nos demuestra que no eran tan malas las ideas que proponiamos.

Enlace con el texto de eltorrenti.com

Propuestas Falleras

Hace ahora 2 años, una “colla d’amics” que tenían en común ser falleros (con menor o mayor grado de “malaltia”) durante un mes decidimos hacer unas series de propuestas que desde el punto de vista individual de cada uno, servían para mejorar las Falla torrentinas.
Las propuestas se aportaban libremente, pero solo aquellas que superaban el 35% de apoyo (sobre un total de unas 20 personas) fueron las recogidas en un documento que fue presentado por registro de entrada el 2 de julio de 2003 al Ayuntamiento de Torrent y a la Junta Local Fallera de Torrent.
La verdad que nunca mas se supo de las mismas, ni contestación, ni un simple comentario de estas, pero aprovechando que ha sido convocado el 1er Forum Faller Torrente y que algunas de las propuestas, si no igual si muy parecidas, se escuchan el los debates del Forum, creo que es momento de recordar el trabajo de un grupo de “malalts de falles” decidió iniciar en aquel momento.
Y aunque no sé (dada la ausencia de contestación por parte de los estamentos donde se presentaron) si es motivo de coincidencia, o porque alguien ha pensado que alguna propuesta puede ser positiva, pero algunas de las propuestas o muy similares se han realizado. Insisto que igual es motivo de coincidencia, pero estos 2 años se ha cambiado la exposición del ninot de ubicación al Museu Comarcal de l'Horta Sud, por lo que se ha publicitado la misma, promocionando la visita de mayor número de gente, ofreciendo junto a la exposición del ninot otras exposiciones temáticas. (Propuesta nº 2). También en estos 2 años se ha establecido un premio de mejor crítica local en la cabalgata del ninot, aunque en este caso el premio es por parte de la FAC (propuesta nº 19). Otra propuesta que se realizaba era la eliminación de los palets de los concursos organizados por las comisiones, lo que permitía un ahorro económico, y se podría aumentar la dotación económica de los concursos de JLF (aunque esta segunda parte no se ha llevado a fin). (Propuesta nº 18)En las fiestas patronales de este año, se ha realizado un “sopar de germanor” organizado por JLF dentro de la zona de conciertos, iniciativa por la cual le di personalmente la enhorabuena a Ricardo Meseguer, y que algo similar era la propuesta nº 29, crear un día de convivencia fallera, para todas las comisiones de Torrent, JLF, Falleras Mayores y sus Cortes de Honor dándole el contenido añadido que se considere, en este caso fue dentro de las fiestas de Torrent, y entiendo yo que como acercamiento (acertadamente) a toda la población que disfrutaba el domingo de la zona de ocio y fiesta que hay en el Parc Central. Y según la rumorologia fallera otra propuesta más parece que se pondrá en marcha, concretamente me refiero a la propuesta nº 30 la cual se refiere a la creación de una o varias jornadas de convivencia entre las candidatas a FM de Torrent y Corte de Honor con el jurado que las debe elegir, ya que la libre disposición que deben tener las candidatas el 10 de septiembre, huele a eso.

A continuación detallo las 32 propuestas que se presentaron el 2 de julio de 2003.

El document que presentem es fruit d’una tasca d’un mes de propostes, anàlisis, discussions i consens, duta a terme pel grup de persones (Colla d’Amics de les Falles de Torrent) que ho signem.
Hem treballat des de l’objectiu d’aportar idees a Junta Local Fallera de Torrent per a que la seua Junta Directiva i/o l’Assemblea de Presidents les estudie, per que considerem que ajudarien a millorar, i fer més dinàmica i moderna la festa de les falles a la nostra població.

El treball s’ha desenrotllat baix el següent esquema:

En primer lloc el coordinador del grup de treball va encetar el debat proposant 13 punts, que varen ser estudiats, modificats i ampliats fins arribar als 32 presentats.
Durant este periode s’anaven mostrant les adhesions particulars a cada punt, de manera que aquells que no superaren el mínim del 35% d’acceptació varen ser rebutjats.
El següent pas, va ser arribar al consens perquè tots els membres del grup de treball recolzaren el document en la seua totalitat.
A la fi, es va redactar el document com es presenta i va ser signat per tots els participants en el grup de treball.
El present document no té vocació de definitiu, molt al contrari, està i cal que estiga obert a la discussió i a l’ampliació, i, en tot cas, estem disposats a explicar la nostra proposta davant qualsevol fòrum que es considere adient.
Les propostes es lliuren a Junta Local Fallera de Torrent per registre d’entrada.
Posteriorment, la Colla d’Amics de les Falles de Torrent, també comunicarà el present document a totes les falles de la nostra ciutat, així com a la societat torrentina en general.
La Colla d’Amics de les Falles de Torrent que ha presentat estes propostes està formada persones a titul particular:

PROPOSTES:

AL VOLTANT DELS MONUMENTS:

1. Establimet, tant per a falles grans com per a infantils, del premi d’enginy i gràcia en totes les seccions existents i no tant sols un premi com ara. Seria una manera de donar més vàlua a un dels vessants essencials del monument (la crítica), així com d’alguna manera fomentar el treball de les comissions més modestes que puguen treballar la vessant crítica del seu monument.

2. Elecció del ninot indultat per votació popular sempre que es puga impedir la votació massiva, es dir, un visitant, un vot. D’una banda caldria publicitar més l’exposició del ninot, promocionant-la, tal volta, oferint junt als ninots atres exposicions temàtiques (indumentaria, història de les falles,...) i per atra banda controlar els vots per sistemes que no facen possible el vot masiu de determinats grups d’interès que puguen existir.

3. Elecció del millor ninot per categoria. No es tracta d’indultar un ninot per secció sino d’elegir el millor de cadascuna d’elles.

4. Establiment d’un premi al monument de totes les categories que reflexe la millor crítica local. Pensem que, per una banda, s’aproparia el monument als seus origens quan es criticava allò més pròxim, així com que també s’aproparia el monument a la societat que ho ha de visitar, i al mateix temps, com no, s’afovoriria la tasca de les comissions més modestes que podrien aprofundir en esta vessant de la festa.

5. Elecció de la falla municipal per concurs obert als artistes que desitgen presentar-se. Entenem que la falla municipal no pot ser una més de les plantades a Torrent (diferenciada tant sols per tindre més pressupost). Cal obrir un ventall de possibilitats més ample, a distintes visions del monument, i posteriorment elegir la que es considere més adient.

6. Facilitar l’emmagatzem de les parts dels monuments de cada falla que els artistes tinguen acabades i han de ser retirades dels tallers per problemes d’espai, pagant de fons municipals el lloguer d’una nau industrial o qualsevol atre recinte cubert durant un periode de temps determinat. La proposta la trobem dins d’una filosofia de partida en que entenem JLF ha d’actuar (entre d’atres) intentant solucionar els problemes que puguen tindre les distintes comissions torrentines, un grup d’elles o la seua totalitat. La idea no és original, perquè per exemple a localitats com Alzira està en funcionament. I es tractaria de tirar una maneta a les comissions que ho necessiten en este cas.

7. Triar una nova ubicació a la falla de l’Ajuntament i les “mascletaes”. L’objecte d’esta proposta és, per una banda, no fer malbé a comissions tradicionals que es planten a la seua vora, i per atra banda, causar menys perjui al trànsit rodat de la nostra ciutat.

AL VOLTANT DE LA GESTIÓ, ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ:

8. Informatització dels censos a presentar per les falles, sense caràcter obligatori. L’adequació a les noves tecnologies és un fet normal a molts àmbits de la vida quotidiana, inclús per exemple es permet el pagament d’impostos per internet. Al mateix temps es facilitaria la presentació d’estos documents per les distintes comissions, perquè es reduiria la complexitat i el temps necessari.

9. Elaboració d’una pàgina web de JLF, de domini propi i on tinguen cabuda les pàgines de les comissions que així ho desitgen. És un punt que pretèn aprofundir en la linea de renovació i adequació de l’anterior proposta, i no seria més que fer una web similar a les de JCF (Valéncia) o Dénia, per exemple.

10. Encetar les gestions adients per la creació d’un museu faller torrentí on donar cabuda als ninots indultats de cada any, així com a la seu de JLF, i si és possible un saló d’actes. La primera part de la proposta, entenem que deu de ser una aspiració i reinvidicació del mon faller torrentí, no tan sols per tindre una seu digna o fer possible que els ninots salvats del foc no acaven perdent-se, sino també per recolzar la importància de la nostra festa de les falles a Torrent. A més a més, no hauriem de quedar-nos per darrere de poblacions com Alzira o Gandia que, o fruïxen d’un museu semblant, o han mamprès les obres.

11. Representant de cada falla a la Junta Directiva de JLF. Entenem que es necessari que JLF tinga més components. El nou reglament replega la possibilitat de que si no es presenten per la via de costum, siguen reclamats una vegada constituïda la JLF. Al mateix temps que es puga nomenar assessors que, sense formar part de la Junta Directiva, ajuden a portar endavant les seues tasques.

12. Millorar el contingut de El Granerer. Les millores consistirien en replegar informació al voltant de les distintes falles com podria ser, l’any de constitució, adreça del casal, premis de monument als ultims anys, cens de fallers, etc. i atres informacions d’interès, així com continguts culturals, però en definitiva, renovar els continguts per fer El Granerer més actractiu.

AL VOLTANT DE LA GESTIÓ ECONÒMICA I LEGAL:

13. Informació i assessorament per part de JLF a le falles al voltant de les subvencions de les distintes administracions. Arràn de la seua assessoria jurídica o de la seua vinculació a l’Ajuntament o per qualsevol atre canal de comunicació, JLF és més fàcil receptora de possibles subvencions que puguen existir.

14. Promoure noves fonts de finançament (subvencions, empreses,...) que complementen el pressupost municipal. Legalment és possible, i per tant recomanable, que des de JLF es busquen noves vies de finançament per afavorir les seues activitats, així com actuar d’autèntica corretja de transmisió per a les comissions falleres de Torrent.

15. Promoure una normativa municipal, dins del marc legal vigent, que regule l’obertura de casals i les activitats festives de les falles torrentines. La legislació actual esdevè almenys ambigua i l’Ajuntament de Torrent no té, a hores d’ara, una ordenança específica, a més a més, es una qüestió que no tan sols li pertoca a JLF pels casals de les comissions, sino també perquè actes com l’ofrena o el montatge de la carpa durant la setmana fallera es troben compresos en la legislació autonòmica.

16. Crear una assessoria legal, independent de l’Ajuntament, que assessore en qüestions jurídiques, econòmiques, fiscals i normatives a JLF, així com a les comissions. A banda de que així ho determina el Reglament Faller, ho considerem adient.

17. Crear una central de compres entre JLF i les comissions que ho dessitgen. La idea es troba dins de la filosofia que inspira la proposta número 14 i l’objecte de la seua presentació és el d’aconseguir les millors condicions, tant econòmiques com de servicis dels proveïdors que tenen les falles i JLF, com per exemple: flor, polvora, carpes, assegurances, etc.

AL VOLTANT DELS CONCURSOS:

18. Eliminació dels “palets” de JLF als concursos promoguts per les distintes comissions. L’eliminació del “palet” no suposa ni l’eliminació del concurs ni del premi, perquè, per exemple, el “palet” pot ser lliurat per la comissió en lloc dels trofeus. L’objectiu d’esta proposta és que l’estalvi econòmic que suposaria el lliurament de “palets” per part de JLF, es destine a dotar econòmicament els concursos organitzats per JLF i/o augmentar la dotació si existix en estos moments.

19. Establiment del premi a la millor crítica local a la cavalcada del ninot. Considerem que és adient un premi en este sentit, com es dona a atres localitats de la nostra rodalia, perquè, entre d’atres, podria servir per apropar la cavalcada a la societat.

20. Renovació del concurs de llibrets que podria enllestir-se baix els següents punts:- No obligar a unes dimensions determinades del llibret- Obrir la possibilitat a autors no fallers (Cosa que esdevè en la realitat any rere any)- Valorar no més l’explicació de la falla- Donar a banda, un premi al millor llibret en el seu conjunt.Donar un premi al millor llibret escrit per fallers.

21. Reformar el jurat de la cavalcada del ninot. Per una banda introduir la valoració del públic a travès de SMS, urnes, e-mails o qualsevol atre mijà, i per atra banda nomenar una comissió qualificadora de membres de cadascuna de les comissions.

22. Modificació de les bases del concurs de teatre de JLF. En primer lloc, s’hauria de donar una vessant més cultural del concurs, enmarcant-lo dins unes jornades que podrien convocar-se baix la marca: “Teatre a Torrent (TaT)”. En segon lloc s’hauria de redistribuir els premis consignats entre els participants de manera que es subvencionara la participació de cada grup de teatre. Així mateix, s’haurien de facilitar locals per l’assaig de les obres presentades a concurs.

23. Elaboració d’un calendari coordinat per JLF dels concursos i activitats de cadascuna de les comissions per fomentar el coneiximent respectiu i la no multiplicació innecessaria dels esdeveniments.

24. Reformar el jurat de la cavalcada del ninot infantil, i junt a persones majors, afegir a fallers infantils, com podrien ser la Fallera Major Infantil i la seua Cort d’Honor. Esta cavalcada està composada pels fallers i falleres infantils de cada comissió, per això també poden ser ells i elles els que valoren, donen punts, i ajuden a elegir els premiats.

25. Crear un jurat de menuts per a donar un premi a la millor falla infantil.

AL VOLTANT DE LA CULTURA:

26. Fomentar el concurs de teatre de JLF, promoguent cursos de dramatització i direcció.

27. Establir una programació cultural de JLF durant l’exercici faller de totes les activitats com els concursos de teatre i declamació i afegint unes atres de nova creació com concursos literaris, divulgació de la cultura fallera, llibres,...

28. Subvencionar per part de JLF la participació de les comissions als concursos convocats per les falles i establits com a culturals. (ornat de carrer, creu de maig, fotografia, etc...)

29. Instauració d’un dia de convivència fallera, per a totes les comissions de Torrent, JLF, FF.MM. i les seues Corts d’Honor com en atres pobles, donat-li el contingut que es considere adient. (Paella gegant, jocs tradicionals, jocs esportius,...)

AL VOLTANT DE LA FESTA:

30. Per a l’elecció de la FM de Torrent i la seua Cort d’Honor s’hauria de tindre una o varies jornades de convivència de les candidates i el jurat elegit, per a que al llarg de les activitats programades durant esta/es jornada/es i els moments puntuals de convivència, el jurat tinguera més dades per a la seua decissió. Al mateix temps també s'afavorix el coneiximent entre les falleres.

31. Reduir les “mascletaes” municipals al dia de Sant Josep i disparar una “nit del foc” Es ben palés la mancança de participació de públic durant els anys que han vingut disparant-se, per això pensem que és necessari pendre esta mida, de manera que les despeses que ocasionen les “mascletaes” es puguen destinar a atres partides.

32. Promoure la convocatòria d’actes lúdics i festius de caràcter conjunt, almenys per sectors fallers o per proximitat. Es tracta d’evitar la coincidència d’esdeveniments i afovorir l’apropament entre les comissions.

No hay comentarios: